Aktivita pro školy

CÍLE AKTIVITY

Aktivita Staň se superdialektologem je určena pro žáky základních a středních škol. Zapojit se mohou jednotlivci, menší skupiny i celé třídy. Cílem je zdokumentovat nářečí a běžnou mluvu v různých regionech ČR, a pomoci tak jazykovědcům v mapování současného stavu mluvené češtiny. Hlavním objektem dokumentace je mluva příslušníků starších generací (ve věku 60 let a více), případně lze zaslat i nahrávky promluv mládeže nebo lidí střední generace. Výzva tak může sloužit mj. k prohlubování mezigeneračních kontaktů a ke zlepšení komunikačních schopností žáků.

UZÁVĚRKA

30. dubna 2024

LETÁK KE STAŽENÍ

SPONZOŘI