Aktivita pro školy

Staň se členem ligy superdialektologů
Soutěž pro školy - zdokumentuj nářečí a staň se superdialektologem

CÍLE AKTIVITY

Aktivita Staň se superdialektologem je určena pro žáky základních a středních škol. Zapojit se mohou jednotlivci, menší skupiny i celé třídy. Cílem je zdokumentovat nářečí a běžnou mluvu v různých regionech ČR, a pomoci tak jazykovědcům v mapování současného stavu mluvené češtiny. Hlavním objektem dokumentace je mluva příslušníků starších generací (ve věku 60 let a více), případně lze zaslat i nahrávky promluv mládeže nebo lidí střední generace. Výzva tak může sloužit mj. k prohlubování mezigeneračních kontaktů a ke zlepšení komunikačních schopností žáků.

UZÁVĚRKA

12. května 2024

LETÁK KE STAŽENÍ

Superdialektolog

SPONZOŘI

 

Jazyková paměť regionů České republiky. Metody strojového učení pro uchování, dokumentaci a prezentaci nářečí českého jazyka.

Ministerstvo kultury ČR, NAKI III, DH23P03OVV010
Program na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity
2023–2027Copyright 2023
FIT VUT & ÚJČ AV ČR & KGI UP