Výsledky prvního ročníku

Ke stažení: Tisková zpráva v PDF

Dne 4. června 2024 proběhlo v Brně slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Staň se superdialektologem, kterou pro žáky a studenty ve věku od 10 do 19 let vyhlásil Ústav pro jazyk český AV ČR ve spolupráci s Vysokým učením technickým v Brně a Univerzitou Palackého v Olomouci. Akce se zúčastnili zapojení školáci s doprovodem a pozvaní hosté z řad odborníků na nářečí a strojové učení.

Do výzkumu nářečí a běžné mluvy se zapojilo 64 superdialektologů z 21 škol (z toho 13 středních a 8 základních), sešlo se 114 nahrávek se 79 mluvčími, celková stopáž dosáhla 27 hodin 6 minut 25 sekund. Kde všude podnikli mladí superdialektologové výzkum, zachycuje mapa níže. Podle Marty Šimečkové, organizátorky soutěže, splnili hrdinové svou misi úspěšně a stanovit vítěze bylo velice obtížné. Při vyhodnocování se přihlíželo k výběru mluvčího, probíraným tématům, způsobu vedení rozhovoru, kvalitě nahraného zvuku nebo délce nahrávky.

Výherci v jednotlivých kategoriích získali bohaté knižní balíčky, mapy, poukázky na exkurzi do dialektologického oddělení nebo na letecký simulátor. Akci oživilo vystoupení lidového vypravěče Milana Nechuty, který v malohanáčtině přednesl „povidačko̬ vo Jano̬ Škrabalovi“, a interaktivní nářeční kvíz.

Za pomoci dětí, jejich učitelů, rodičů a nahraných mluvčích vznikla zvuková Mapa ligy superdialektologů, která byla veřejnosti představena během slavnostního vyhlášení. Dostupná je na webu www.jamap.cz/supermapa, obsahuje 149 nahrávek (jazykově a obsahově reprezentativních úseků sestříhaných ze záznamů přijatých do soutěže) se stopáží přes 8 hodin. Mapa bude sloužit všem zájemcům o nářečí českého jazyka, stane se dozajista skvělým pomocníkem i při výuce češtiny na školách. V dalších ročnících soutěže se bude mapa doplňovat.

Účastníci slavnostní akce také hlasovali o novém maskotu soutěže – berušku v příštím ročníku vystřídá čmelák, v nářečích nazývaný též jako čmel, čmelda, šmoldán, šršáň, vos, vosák, mumel či bunk. Nový ročník bude zahájen v září 2024, sběr nahrávek bude probíhat do dubna 2025.

Foto: Veronika Vejmolová

Výherci

1. KATEGORIE KOLEKTIVŮ

Nejvíce zaslaných nahrávek, 1. místo: Základní škola Rakovského, Praha

Nejvíce zaslaných nahrávek, 2. místo: Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav

Nejvíce zaslaných nahrávek, 3. až 5. místo:

  • Česko-anglické gymnázium, České Budějovice;
  • Gymnázium Bučovice;
  • Gymnázium Matyáše Lercha, Brno

Nářečně nejzajímavější nahrávky: Gymnázium Ostrava-Zábřeh

2. KATEGORIE JEDNOTLIVCŮ

Nejvíce zaslaných nahrávek: Martina Šnajdrová, Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav

Nářečně nejzajímavější nahrávky:

  1. Ina Faruzelová, Základní škola Brno, Žebětín
  2. Anežka Nechutová, Základní škola Ratibořická, Praha
  3. Sára Soldánová, Gymnázium Řečkovice
  4. Filip Holík, Gymnázium Ostrava-Zábřeh
  5. Aneta Svobodová, Gymnázium Hello, Ostrava
  6. Amálie Frýdková, Základní škola Slovácká, Břeclav
  7. Karolína Marátková, Základní škola Slovácká, Břeclav

Speciální ocenění (nejdelší nahrávka v rámci studentů středních škol): Ema Jírová, Mendelovo gymnázium Opava

Speciální ocenění (nejdelší nahrávka v rámci žáků základních škol; zároveň nejlépe vedený rozhovor s mluvčím po metodologické stránce): Veronika Voralová, Základní škola Rosice

Speciální ocenění (učitel jdoucí příkladem): Ludmila Červenclová, Základní škola Rakovského, Praha

Jazyková paměť regionů České republiky. Metody strojového učení pro uchování, dokumentaci a prezentaci nářečí českého jazyka.

Ministerstvo kultury ČR, NAKI III, DH23P03OVV010
Program na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity
2023–2027Copyright 2023
FIT VUT & ÚJČ AV ČR & KGI UP