O výzkumech

V rámci projektu jsou realizovány nářeční výzkumy v celé České republice. V roce 2023 je podrobně dokumentována zvláště nářeční situace v oblasti jihovýchodní Moravy a částečně i v oblasti Slezska. V roce 2024 bude probíhat intenzivní sběr nahrávek v oblasti centrálních středomoravských nářečí.

Za mimořádnou pomoc s realizací výzkumů na jižní Moravě děkujeme Muzejnímu spolku Prušánky, z. s., a externímu spolupracovníkovi Mgr. Bc. Tomáši Macalíkovi. Děkujeme také všem, kteří se do výzkumů zapojili jako mluvčí nebo kteří nám pomáhali s organizací výjezdů.