O výzkumech

V rámci projektu jsou realizovány nářeční výzkumy v celé České republice. V roce 2023 je podrobně dokumentována zvláště nářeční situace v oblasti jihovýchodní Moravy a částečně i v oblasti Slezska. V roce 2024 bude probíhat intenzivní sběr nahrávek v oblasti centrálních středomoravských nářečí.

Za mimořádnou pomoc s realizací výzkumů na jižní Moravě děkujeme Muzejnímu spolku Prušánky, z. s., a externímu spolupracovníkovi Mgr. Bc. Tomáši Macalíkovi. Děkujeme také všem, kteří se do výzkumů zapojili jako mluvčí nebo kteří nám pomáhali s organizací výjezdů.

Jazyková paměť regionů České republiky. Metody strojového učení pro uchování, dokumentaci a prezentaci nářečí českého jazyka.

Ministerstvo kultury ČR, NAKI III, DH23P03OVV010
Program na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity
2023–2027Copyright 2023
FIT VUT & ÚJČ AV ČR & KGI UP