Nářeční fonotéka

Detektor dialektů

Automatický přepisovač

Nářeční mapy

Jazyk je základním spojovacím prvkem každého národa a jeho teritoriální nářečí jsou důležitou součástí regionální identity. V moderním světě nářečí postupně mizí, jejich variabilita se zmenšuje a postupně se asimilují do jazyka představovaného mainstreamovými médii a internetem. Kvůli značným nákladům na pořizování a anotaci trénovacích jazykových dat mají nářečí prakticky nulovou podporu v moderních technologiích umělé inteligence (AI) a strojového učení (ML) reprezentovaných především automatickým rozpoznáváním řeči (ASR). V České republice se studiu nářečí věnuje dialektologické oddělení ÚJČ AV ČR, které je jediným akademickým pracovištěm systematicky se zabývajícím výzkumem nespisovných útvarů českého národního jazyka. Toto pracoviště ale postrádá jakékoliv moderní technologie pro automatické zpracování, uchování, dokumentaci a prezentaci nářečí. Výstupy dialektologického oddělení jsou navíc dostupné především odborné veřejnosti, chybí ale moderní interaktivní webové aplikace nebo služby využitelné širokou veřejností.