Výstupy

Specializované mapy

Odborné knihy a kapitoly v knihách

◦ ŠIMEČKOVÁ, M. Pojmenování červené barvy a jejích odstínů v češtině. In: Barva v lidové kultuře. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti. V tisku.

Články ve sbornících a odborných periodikách

◦ MATĚJKA, P. – SILNOVA, A. – SLAVÍČEK, J. – MOŠNER, L. – PLCHOT, O. – KLČO, M. – PENG, J. – STAFYLAKIS, T. – BURGET, L. Description and Analysis of ABC Submission to NIST LRE 2022. In: INTERSPEECH 2023. Eds. N. Harte – J. Carson-Berndsen – G. Jones. Dublin, 2023, s. 511–515. ISSN 2308457X. doi: 10.21437/Interspeech.2023-1529.
◦ ŠIMEČKOVÁ, M. Chléb v české lidové frazeologii. Folia ethnographica 57, č. 1, 2023, s. 25–37. ISSN 0862-1209.
◦ ŠIMEČKOVÁ, M. KRÁLIK, Ľ.: Etymológia a nárečová lexikografia. Bratislava, 2020. 176 s. Slovo a slovesnost 84, č. 1, 2023, s. 81–85. ISSN 0037-7031. [recenze]

Prezentace na odborných konferencích a seminářích

◦ ŠIMEČKOVÁ, M. – KARAFIÁT, M. – PLCHOT, O. Automatická detekce dialektů strojovým učením: nové možnosti české dialektologie? Příspěvek na mezinárodní konferenci Slovanské dialekty v době digitálních technologií. Nářeční prameny a jejich současné zpracování. Praha, 19.–20. 10. 2023.
◦ MATĚJKA, P. – SILNOVA, A. – SLAVÍČEK, J. – MOŠNER, L. – PLCHOT, O. – KLČO, M. – PENG, J. – STAFYLAKIS, T. – BURGET, L. Description and Analysis of ABC Submission to NIST LRE 2022. Příspěvek na mezinárodní konferenci INTERSPEECH 2023. Dublin, 20.–24. 8. 2023.
◦ ŠIMEČKOVÁ, M. Červená barva v nářečích českého jazyka. Přednáška na mezinárodní konferenci Barva v lidové kultuře. Staré Město u Uherského Hradiště; Mezinárodní komise pro studium lidové kultury v Karpatech – Subkomise pro lidové obyčeje, 31. 5. 2023.

Přednášky pro školy a veřejnost

◦ KUBEČEK, F. Jak se zkoumají nářečí? Týden Akademie věd ČR; Gymnázium, Olomouc – Hejčín, 9. a 10. 11. (3 přednášky)
◦ ŠIMEČKOVÁ, M. – KUBEČEK, F. Po stopách nářečí ve 21. století. Přednáška pro studenty Gymnázia Matyáše Lercha, Brno, 8. 11. 2023.
◦ ŠIMEČKOVÁ, M. Cesty k uchování, dokumentaci a prezentaci nářečí českého jazyka ve 21. století. Katedra českého jazyka FF OU a Jazykovědné sdružení ČR, pobočka Ostrava, 6. 10. 2023.
◦ KUBEČEK, F. Jak sa kde mu̯uví? Přednáška pro pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ Vnorovy. 9. 5. 2023.
◦ ŠIMEČKOVÁ, M. Nářečí obrazem i poslechem. Přednáška pro studenty semináře Základy dialektologie z FF MU. 3. 5. 2023.
◦ KOPECKÁ, T. Současné terénní výzkumy dialektologického oddělení ÚJČ AV ČR. Online přednáška pro studenty češtiny jako cizího jazyka, Minsk. 21. 4. 2023.
◦ ŠIMEČKOVÁ, M. Padesát odstínů nářečí aneb barvy v lidové frazeologii. Přednáška pro veřejnost, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti. 12. 4. 2023.

Jazyková paměť regionů České republiky. Metody strojového učení pro uchování, dokumentaci a prezentaci nářečí českého jazyka.

Ministerstvo kultury ČR, NAKI III, DH23P03OVV010
Program na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity
2023–2027Copyright 2023
FIT VUT & ÚJČ AV ČR & KGI UP