Kontakty

Ústav počítačové grafiky a multimédií FIT VUT

Ing. Martin Karafiát, Ph.D. | karafiat@fit.vutbr.cz | +420 541 141 279
Ing. Oldřich Plchot, Ph.D. | iplchot@fit.vut.cz
Ing. Josef Žižka | zizkaj@fit.vut.cz

Dialektologické oddělení ÚJČ AV ČR

Mgr. Marta Šimečková, Ph.D. | simeckova@ujc.cas.cz | +420 775 397 427
PhDr. Martina Ireinová, Ph.D. | ireinova@ujc.cas.cz
Mgr. Tereza Kozlová | kozlova@ujc.cas.cz
Mgr. Filip Kubeček | kubecek@ujc.cas.cz
Mgr. Petra Přadková | pradkova@ujc.cas.cz
Mgr. Bronislav Stupňánek, Ph.D. | stupnanek@ujc.cas.cz
Mgr. Šimon Temer | temer@ujc.cas.cz

Katedra geoinformatiky UPOL

prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc. | vit.vozenilek@upol.cz
Mgr. Radek Barvíř, Ph.D. | radek.barvir@upol.cz
RNDr. Rostislav Nétek, Ph.D. | rostislav.netek@upol.cz
RNDr. Alena Vondráková, Ph.D., LL.M. | alena.vondrakova@upol.cz