Aktivity pro veřejnost

LETÁK KE STAŽENÍ

CÍLE AKTIVITY

Aktivita je určena pro žáky základních a středních škol. Zapojit se mohou jednotlivci, menší skupiny i celé třídy. Cílem je zdokumentovat nářečí a běžnou mluvu v různých regionech ČR, a pomoci tak jazykovědcům v mapování současného stavu mluvené češtiny. Hlavním objektem dokumentace je mluva příslušníků starších generací (ve věku 60 let a více), případně lze zaslat i nahrávky promluv mládeže nebo lidí střední generace. Výzva tak může sloužit mj. k prohlubování mezigeneračních kontaktů a ke zlepšení komunikačních schopností žáků.

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE

A) žáci základních škol
B) žáci středních škol

UZÁVĚRKA

30. dubna 2024

SPECIFIKACE NAHRÁVKY

Audionahrávka musí mít tyto parametry:
A) nahrávku (nahrávky) lze pořizovat na mobilní telefon nebo diktafon
B) nahrávací zařízení musí být umístěno co nejblíže k nahrávané osobě, aby bylo dosaženo co nejlepší zvukové kvality
C) pro co nejvyšší zvukovou kvalitu doporučujeme pořizovat nahrávky ve formátu wav
D) při nahrávání je zapotřebí eliminovat hluk (zavřít okno, vypnout televizi/rádio ap.)
E) v místnosti by měly být přítomny pouze 2 osoby – nahrávající a nahrávaný (zamezí se tak skákání do řeči)
F) nahrávající osoba i nahrávaná osoba by měly být rodilými mluvčími češtiny
G) minimální délka nahrávky: 30 minut; do výzvy lze zaslat více nahrávek
H) nahrávka musí být zaslána bez jakýchkoliv úprav
I) téma rozhovoru je libovolné, lze se případně inspirovat Soupisem návodných otázek
J) nepřijímáme nahrávky vulgární nebo jakkoliv eticky nekorektní
K) nahrávaná osoba musí být s nahráváním obeznámena a musí souhlasit s pořízením zvukového záznamu i s jeho využitím v rámci aktuálně řešené aktivity (ve znění Podmínek zacházení se zvukovými nahrávkami)
L) nahrávky budou anonymizovány v souladu s GDPR

Pro zapojení do výzvy vyplňte níže uvedený formulář, nahrajte zvukový záznam a vše odešlete.

Jazyková paměť regionů České republiky. Metody strojového učení pro uchování, dokumentaci a prezentaci nářečí českého jazyka.

Ministerstvo kultury ČR, NAKI III, DH23P03OVV010
Program na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity
2023–2027Copyright 2023
FIT VUT & ÚJČ AV ČR & KGI UP