Testovací stránka

SPECIFIKACE NAHRÁVKY

Pořízení zvukového záznamu není nic těžkého, stačí se řídit několika obecnými pravidly, z nichž je většina intuitivních. Nejdříve je zapotřebí najít nějakou osobu, která by byla ochotná zapojit se do dokumentace nářečí a běžné mluvy a svolila by k pořízení zvukového záznau její mluvy. Nahrávky lze totiž pořizovat pouze v případě, že je nahrávaná osoba (informátor, respondent) s nahráváním srozuměna a že s ním souhlasí. Nahrávání by mělo probíhat v klidné, přátelské atmosféře, nahrávající osoba (explorátor, výzkumník) by se neměla stavět do pozice zkoušejícího, naopak by měla mluvčího povzbuzovat k vyprávění a trpělivě mu naslouchat. Zvláště u starší generace je nutná trpělivost a uzpůsoben vlastního projevu potřebám druhé strany (zesílení hlasu, opakování otázek ap.).

Audionahrávka musí mít tyto parametry:
A) nahrávku (nahrávky) lze pořizovat na mobilní telefon nebo diktafon
B) nahrávací zařízení musí být umístěno co nejblíže k nahrávané osobě, aby bylo dosaženo co nejlepší zvukové kvality
C) pro co nejvyšší zvukovou kvalitu doporučujeme pořizovat nahrávky ve formátu wav
D) při nahrávání je zapotřebí eliminovat hluk (zavřít okno, vypnout televizi/rádio ap.)
E) v místnosti by měly být přítomny pouze 2 osoby – nahrávající a nahrávaný (zamezí se tak skákání do řeči)
F) nahrávající osoba i nahrávaná osoba by měly být rodilými mluvčími češtiny
G) minimální délka nahrávky: 30 minut; do aktivity lze zaslat více nahrávek
H) nahrávka musí být zaslána bez jakýchkoliv úprav
I) téma rozhovoru je libovolné, lze se případně inspirovat Soupisem návodných otázek
J) nepřijímáme nahrávky vulgární nebo jakkoliv eticky nekorektní
K) nahrávaná osoba musí být s nahráváním obeznámena a musí souhlasit s pořízením zvukového záznamu i s jeho využitím v rámci aktuálně řešené aktivity (ve znění Podmínek zacházení se zvukovými nahrávkami)
L) nahrávky budou anonymizovány v souladu s GDPRaa

Jazyková paměť regionů České republiky. Metody strojového učení pro uchování, dokumentaci a prezentaci nářečí českého jazyka.

Ministerstvo kultury ČR, NAKI III, DH23P03OVV010
Program na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity
2023–2027Copyright 2023
FIT VUT & ÚJČ AV ČR & KGI UP